Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 277 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Gelijke-kansenbeleid. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

Tijdens de vierde UNO-Vrouwenconferentie in Peking (1995) werd benadrukt dat het nastreven van gelijke kansen voor vrouwen en mannen een belangrijke politieke prioriteit is op elk politiek niveau. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de gelijke kansen daadwerkelijk te realiseren. Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van de gelijke kansen van vrouwen en mannen in uw beleid.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende op haar vragen mee te delen.

Op de begroting 2000 van de besturen van het departement Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die onder mijn bevoegdheid vallen, werden geen specifieke budgetten voorzien voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen.