2-6

2-6

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 14 OKTOBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING


Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «de Interparlementaire en Intergouvernementele Conferentie voor Institutionele en Democratische vernieuwing» (nr. 2-7)

Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele vernieuwing» (nr. 2-8)

Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de eerste minister over «de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de Institutionele vernieuwing» (nr. 2-11)

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het Belgische Afrikabeleid» (nr. 2-2)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de eerste donorconferentie voor Kosovo» (nr. 2-1)
Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over «de minachting voor de rechtsstaat vanwege sommige regeringsleden» (nr. 2-6)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de eerste minister over «de houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering» (nr. 2-7)
Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de minister van Binnenlandse Zaken over «een versoepeling van de visaverplichtingen voor familieleden van in België verblijvende burgers van Turkse origine die de aardbeving overleefd hebben» (nr. 2-5)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de chronische patiënten die aan Epidermolysis Bullosa lijden» (nr. 2-8)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de Rwandese onderdanen naar wie in België een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda» (nr. 2-3
Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie de T'Serclaes aan de minister van Justitie over «de achterstand bij het Hof van beroep van Brussel» (nr. 2-4)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over «het einde van de opdracht van de commissie-Franchimont» (nr. 2-1)

Vraag om uitleg van de heer Frans Lozie aan de minister van Justitie over «een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode» (nr. 2-5)

Vraag om uitleg van de heer René Thissen aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de toestand van de rechthebbenden en de zorgverstrekkers in de logopedie» (nr. 2-4)

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg