2-5

2-5

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DINSDAG 12 OKTOBER 1999 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 1999-2000

Benoeming van het Vast Bureau

Toespraak van de voorzitter

Gelukwensen

Overlijden van oud-senatoren

Ontslag van een senator

Bureaus van de vaste commissies

Voorstel van het bureau betreffende het aantal mondelinge vragen

Regeling van de werkzaamheden

Regeringsverklaring

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Indiening van voorstellen
Vragen om uitleg
Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Commission communautaire franšaise
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Vlaams Parlement
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - PrejudiciŰle vragen
Arbitragehof - Beroepen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Economische overheidsbedrijven
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen
Raadgevend comite voor bio-ethiek
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Vaste commissie voor taaltoezicht
Raad van Europa
Europees parlement