Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 231 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ­ Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 219 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de hiervoor werd gepubliceerd (blz. 280).

Antwoord : 1. Neen.

2. Neen.

3. De dossiers energie hebben een zeer specifieke aard waarbij de band met de adviezen en aanbevelingen van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen niet altijd éénduidig is. Wat duurzame ontwikkeling betreft is er uiteraard het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling van de interdepartementale commissie Duurzame Ontwikkeling met een hoofdstuk over de versterking van de rol van grote maatschappelijke groepen, onder andere vrouwen. Het staat de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen uiteraard vrij om hierover advies uit te brengen.