Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 268 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 256 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : 1. De kindvriendelijke dimensie van het beleid van internationale samenwerking komt het meest direct tot uiting in de samenwerking met Unicef.

In de begroting 2000 zijn er momenteel binnen BA 31.35.01 (Bijdragen aan instellingen met een internationale bestemming en van plurisectoriŽle aard) 100 miljoen frank voorzien voor Unicef.