Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 305 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 294 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : De Belgische Dienst voor de buitenlandse handel heeft geen bevoegdheden terzake. Verder verwijs ik naar mijn antwoord op vraag nr. 267 van het geachte lid.