Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 287 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Gelijke-kansenbeleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 276 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : De BDBH, waarover ik de voogdij uitoefen, heeft geen specifieke begrotingspost voor de verwezenlijking van gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Het is dus niet mogelijk het bedrag te bepalen dat hiertoe werd aangewend.