Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 229 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 219 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 280).

Antwoord : Als staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel heb ik geen regelgevende bevoegdheid inzake de gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen.

Ook de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel waarover ik de voogdij uitoefen, heeft terzake geen regelgevende bevoegdheid.

Om die reden heb ik ook geen beroep gedaan op de raad, is er ook geen samenwerking geweest en heb ik geen rekening kunnen houden met in het verleden geformuleerde adviezen.