Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 226 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. ≠ Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 219 aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 280).

Antwoord : 1. Sinds mijn aantreden in de regering in juli 1999, heb ik geen advies gevraagd aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Bij mijn weten, heeft zich geen enkel geval van discriminatie tussen mannen en vrouwen voorgedaan.

2. In de loop van het jaar 1999, is er geen enkele vorm van samenwerking of overleg tussen mijn diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, geweest.

3. Ik heb kennis genomen van de verschillende adviezen van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ik zal het advies van de raad vragen, zoals voorzien in artikel 2, ß 3, van het koninklijk besluit van 15 februari 1993 om, indien nodig, de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te laten respecteren.