Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 298 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 294 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : 1. Tot op heden werden er geen concrete beleidsmaatregelen genomen. Bij de modernisering van de openbare besturen zal wel terdege rekening gehouden worden met deze problematiek.

2 en 3. De begroting bevat geen kredieten met betrekking tot deze problematiek. De kosten die gemaakt worden, vallen volledig ten laste van de werking van het departement.