Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 275 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Gelijke-kansenbeleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 276 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

De beleidsmaatregelen genomen ter bevordering van het maatschappelijk welzijn en ter bestrijding van de armoede of de sociale uitsluiting, maken op geen enkele wijze onderscheid tussen mannen en vrouwen. Ook de maatregelen betreffende de opvang van asielzoekers zijn zowel voor vrouwen als voor mannen geldig. Wat het stelsel van de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft wordt er geen enkel onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Er werd dan ook geen bedrag specifiek voorzien op de begroting 2000 voor het bevorderen van gelijke kansen van vrouwen en mannen.