Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 291 van mevrouw de Bethune d.d. 21 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ­ Aandacht in het beleid in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 294 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : 1. Binnen mijn bevoegdheden inzake werkgelegenheid werden maatregelen getroffen om de daadwerkelijke oprichting toe te laten van de adviesgevende raad betreffende de kinderarbeid. Daartoe werden oproepen aan de kandidaten gedaan bij de verschillende betrokken instanties.

Zodra alle kandidaturen ontvangen zijn, zal deze raad zo snel mogelijk geļnstalleerd worden.

2. Op de begroting van het federale ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid voor 1999 werd een bedrag ingeschreven van 5 miljoen frank als vrijwillige bijdrage aan het Internationale Programma voor de afschaffing van de kinderarbeid (IPEC) binnen de Internationale Arbeidsorganisatie.

3. Het bedrag van 5 miljoen frank zal daadwerkelijk worden gebruikt voor de bijdrage aan het IPEC-programma.