Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 252 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 256 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 279).

Antwoord : Ik ben zo vrij het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op haar vraag nr. 290 van 21 december 1999, met de verduidelijking dat de subsidie toegekend aan het Europees Centrum voor vermiste en seksueel misbruikte kinderen ( Child Focus ) voor het jaar 2000, 36 miljoen frank bedraagt.