Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-8

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 325 van mevrouw de Bethune d.d. 24 december 1999 (N.) :
Gerechtsdeurwaardersambt. ≠ Benoeming van vrouwen in 1999.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Bestaan er officiŽle, naar geslacht opgesplitste cijfers over het aantal gerechtsdeurwaarders, respectievelijk kandidaat-gerechtsdeurwaarders in BelgiŽ ?

2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen hebben zich in 1999 effectief kandidaat gesteld voor het ambt van gerechtsdeurwaarder ?

3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen werden in 1999 benoemd tot gerechtsdeurwaarder ?