Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-7

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 218 van mevrouw de Bethune d.d. 16 december 1999 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 1999.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 215 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 243).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Gedurende 1999 is er geen noodzaak geweest een advies te vragen of een opdracht toe te vertrouwen aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

2. Gedurende 1999 is er geen samenwerking of overleg gevraagd geweest tussen mijn diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3. De raad heeft geen adviezen of aanbevelingen gegeven voor mijn diensten. Ik heb er derhalve ook geen rekening moeten mee houden in 1999.