Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-4

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 22 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. ≠ Code van goede praktijk. ≠ Actieplannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 16 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 146).

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid, heb ik de eer haar het volgende mede te delen.

Sedert 1992 werden een eerste analytisch rapport, alsmede een eerste gelijke-kansenplan door het ministerie van FinanciŽn uitgewerkt. De interne begeleidingscommissie had daarover een advies uitgebracht en diverse acties werden onderzocht.

Sedertdien heeft het ministerie van FinanciŽn een uitgebreid herstructureringsprogramma op het getouw gezet, waarbij zijn diverse interne structuren in aanzienlijke mate worden gewijzigd. Bij het opmaken van de nieuwe reglementaire teksten terzake, werd bijzondere aandacht besteed aan de strikte naleving van de gelijkheid van mannen en vrouwen. De rechtstreekse interventie van de verantwoordelijke voor het gelijke-kansenplan heeft het bovendien mogelijk gemaakt een of andere anomalie te verhelpen bij het dagelijkse beheer van de loopbanen, of, meer recentelijk, van de evaluatie van de ambtenaren.

De naleving van gelijke kansen voor mannen en vrouwen is dus een permanente zorg in het beheer inzake human resources bij het ministerie van FinanciŽn.

Daar de verantwoordelijke voor het gelijke-kansenplan onlangs nieuwe opdrachten kreeg toegewezen, die haar voltijds opslorpen, heeft het departement alvast de procedure ingezet met het oog op de aanwijzing van een vervang(st)er. Vanaf het jaar 2000 zullen de voorwaarden dus opnieuw zijn vervuld om volledig te kunnen voldoen aan de vereisten van de Code van goede praktijk inzake positieve acties (omzendbrief van 20 april 1999).