Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 85 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : De verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen mijn eigen kabinet op 28 september 1999 is als volgt :

In globo :

11 vrouwen, 16,5 mannen.

Per niveau :

Leden niveau 1 :

1 vrouw, 9 mannen.

Uitvoerend personeel :

Op het niveau 2 :

7 vrouwen, 3,5 mannen.

Op het niveau 2+ :

1 vrouw, 1 man.

Op het niveau 3 :

2 vrouwen, 1 man.

Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs :

0 vrouwen, 2 mannen.