Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 80 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : 1. Ik breng ter kennis van het geachte lid deze samenvattende tabel met betrekking tot de samenstelling van mijn kabinet.

Categorie Vrouwen Mannen
Kabinetschef 1
Adjunct-kabinetschefs 2
Andere leden 1 6
Totaal niveau 1 1 9
Niveau 2+ 8 7 (*)
Niveau 2 5 1
Niveau 3 3 (*) 4
Niveau 4 1 1
Totaal uitvoerend personeel 17 13
Algemeen totaal 18 22

(*) Waarvan er 1 deeltijds werkt.

2. Vanzelfsprekend dient er een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te zijn in de ministeriŽle kabinetten.

Doch dit kan slechts worden gerealiseerd in de mate dat er zich voldoende vrouwen aanmelden om een functie uit te oefenen binnen een kabinet.