Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 79 van de mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : In antwoord op haar vraag kan ik het geachte lid het volgende mededelen.

1. Het totaal aantal leden en medewerkers op mijn kabinet bedraagt 43. Hiervan zijn er 20 van het vrouwelijk en 23 van het mannelijk geslacht.

2. De verhouding in de onderscheiden niveaus is de volgende :

≠ niveau 1

4 vrouwen;

9 mannen;

≠ niveau 2

16 vrouwen;

14 mannen.

3. Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs is de verhouding als volgt : 2 mannen en 2 vrouwen.

Met deze keuze voor een paritaire verhouding in de hoogste functies van mijn kabinet beoog ik een betere deelname van de vrouwen bij de voorbereiding van de politieke besluitvorming.