Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 76 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : 1. De verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers

1.1. In globo

≠ Vrouwen : 22.

≠ Mannen : 17.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden niveau 1 en inhoudelijke medewerkers op niveau 2+

≠ Vrouwen : 6.

≠ Mannen : 9.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2

≠ Vrouwen : 9.

≠ Mannen : 2.

1.2.2.2. Op het niveau 2+ (met inbegrip van de inhoudelijke medewerkers vermeld in punt 1.2.1)

≠ Vrouwen : 3.

≠ Mannen : 1.

1.2.2.3. Op het niveau 3

≠ Vrouwen : 2.

≠ Mannen : 6.

1.2.2.4. Op het niveau 4

≠ Vrouwen : 3.

≠ Mannen : 0.

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs

≠ Vrouwen : 2 (kabinetschef en adjunct-kabinetchef).

≠ Mannen : 1 (adjunct-kabinetchef).

2. Beleidsvisie over de evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen op ministeriŽle kabinetten

Ik laat me bij de samenstelling van mijn kabinet altijd leiden door het motto ę De juiste man of vrouw op de juiste plaats Ľ.

Als het functieprofiel gemaakt is, wordt de persoon gekozen die het meest beantwoordt aan de gestelde vereisten, ongeacht of dit een man of een vrouw is.

Ik hou niet van vooropgestelde quota's met als enige uitgangspunt de opdeling in de geslachten.