Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 71 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 72 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 57).

Antwoord : Hierbij heb ik de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

1. Momenteel (situatie op 24 september 1999) zijn er op de kabinetten van de vice-eerste minister, van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, 70 personen tewerkgesteld, waarvan 42 mannen en 28 vrouwen.

Per niveau M V
Niveau 1 20 17 3
Niveau 2+ 9 5 4
Niveau 2 17 5 12
Niveau 3 20 10 10
Kabinetschef + adjunct-kabinetschef 6 5 1

2. Alhoewel het kwantitatieve gebrek aan vrouwelijke personeelsleden in niveau 1 zeker gecompenseerd wordt door hun overweldigende kwaliteit, zal een evenwichtiger samenstelling van mannen en vrouwen uiteraard een belangrijk streefdoel blijven in de nabije toekomst.