Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-2

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 72 van mevrouw de Bethune d.d. 21 september 1999 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming in het algemeen en de politiek in het bijzonder vooropstelt als een voorwaarde van democratie, is een belangrijk streefdoel waar permanent en concreet werk van gemaakt moet worden.

Deze evenwichtige vertegenwoordiging is nodig op alle domeinen en dit zowel stroomopwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht ≠ als stroomafwaarts ≠ waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

In het licht hiervan had ik graag van de geachte minister vernomen :

1. wat de verhouding is van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers, binnen haar eigen kabinet :

1.1. in globo;

1.2. per niveau :

1.2.1. leden : niveau 1;

1.2.2. uitvoerend personeel :

1.2.2.1. op niveau 2;

1.2.2.2. op niveau 2+;

1.2.2.3. op niveau 3;

1.2.3. op het niveau van de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs;

2. wat haar beleidsvisie is over een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de ministeriŽle kabinetten.