Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 27 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. Code van goede praktijk. Actieplannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 16 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Als staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling beschik ik niet over een specifiek ministerie dat overeenstemt met mijn bevoegdheden maar enkel over bijzondere besturen (onder andere het bestuur Energie) die overigens administratief blijven behoren tot een meer algemeen departement (voor het bestuur Energie is dat het ministerie van Economische Zaken).

De verplichtingen die voortvloeien uit het koninklijk besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen ter bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten, die zijn toegelicht in de omzendbrief van 20 april 1999 waarnaar het geachte lid verwijst, worden ter harte genomen door het ministerie in zijn geheel. Zo is de zogenaamde positieve-actieambtenaar aangesteld bij de algemene diensten van het ministerie van Economische Zaken en niet bij het bestuur Energie. Ook de vereiste plannen en rapporten worden opgesteld voor het ministerie in zijn geheel. Volgens de door mijn diensten ingewonnen informatie wordt momenteel voor het gehele ministerie een antwoord voorbereid voor mijn collega, de minister van Economie. Mag ik het geachte lid derhalve verwijzen naar het antwoord dat haar in dat opzicht zal worden overgemaakt ?