Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 44 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. ­ Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. ­ Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 34 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : Alvorens het geachte lid de gevraagde inlichtingen te verstrekken, zou ik er de aandacht op willen vestigen dat het algemeen bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking zich sedert 1997 in een hervormingsfase bevindt en dat het op 1 juli 1999 geļntegreerd werd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking. In het kader van deze herstructurering zijn er geen afzonderlijke stuurgetallen voor het voormalige algemeen bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar.

1.1 Aanwervingen in 1997 :

Niveau 1 : 5 mannen en 1 vrouw.

Niveau 2+, 2, 3 en 4 : geen aanwervingen.

Aanwervingen in 1998 :

Niveau 1 : 1 man.

Niveau 2+ : 1 man.

Niveaus 2 en 3 : geen aanwervingen.

Niveau 4 : 1 vrouw.

1.2. Bevorderingen in 1997 :

Naar rang 28 : 1 man en 1 vrouw.

Geen bevorderingen naar de overige gevraagde rangen.

Bevorderingen in 1998 :

Naar rang 22 : 1 vrouw.

Naar rang 28 : 3 vrouwen.

Geen bevorderingen naar de andere gevraagde rangen.

1.3. Bevorderingen in 1997 :

Naar rang 13 : 2 mannen en 1 vrouw.

Naar rang 15 : geen bevorderingen.

Bevorderingen in 1998 :

Naar rang 13 : 1 man en 1 vrouw.

Naar rang 15 : geen bevorderingen.

2. Gelet op hetgeen voorafgaat, zou ik het geachte lid willen verwijzen naar het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken (vraag nr. 30, Vragen en Antwoorden , Senaat, nr. 2-1 van 19 oktober 1999, blz. 25).