Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen

Vraag nr. 36 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Federaal ambt. ­ Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. ­ Opvolging van de ken- en stuurgetallen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 34 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).

Antwoord : 1. Evolutie stuurgetallen

1.1. In onderstaande tabel vindt u de cijfers van de aanwervingen voor de jaren 1997 en 1998 voor het ministerie van Ambtenarenzaken, opgesplitst in man-vrouw verhouding, zowel voor het contractueel als statutair personeel.

1997

Niveau Statut
­
Statuut
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Hommes
en %
­
Mannen
in %
Femmes
en %
­
Vrouwen
in %
1 Statutaire. ­ Statutair 0 4 4 0 100
Contractuel. ­ Contractueel 8 4 12 67 33
Total niveau. ­ Totaal niveau 8 8 16 50 50
2+ Statutaire. ­ Statutair 1 6 7 14 86
Contractuel. ­ Contractueel 2 2 4 50 50
Total niveau. ­ Totaal niveau 3 8 11 27 73
2 Statutaire. ­ Statutair 0 1 1 0 100
Contractuel. ­ Contractueel 5 4 9 56 44
Total niveau. ­ Totaal niveau 5 5 10 50 50
3 Statutaire. ­ Statutair 0 0 0 0 0
Contractuel. ­ Contractueel 1 0 1 100 0
Total niveau. ­ Totaal niveau 1 0 0 100 0
4 Statutaire. ­ Statutair 0 0 0 0 0
Contractuel. ­ Contractueel 1 2 3 33 67
Total niveau. ­ Totaal niveau 1 2 3 33 67
1997 :
Statutaire. ­ Statutair 1 11 12 8 92
Contractuel. ­ Contractueel 17 12 29 49 41
Total. ­ Totaal 18 23 41 44 56

1998

Niveau Statut
­
Statuut
Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Hommes
en %
­
Mannen
in %
Femmes
en %
­
Vrouwen
in %
1 Statutaire. ­ Statutair 12 4 16 75 25
Contractuel. ­ Contractueel 6 10 16 38 63
Total niveau. ­ Totaal niveau 18 14 32 56 44
2+ Statutaire. ­ Statutair 0 4 4 0 100
Contractuel. ­ Contractueel 1 2 3 33 67
Total niveau. ­ Totaal niveau 1 6 7 14 86
2 Statutaire. ­ Statutair 3 2 5 60 40
Contractuel. ­ Contractueel 4 8 12 33 67
Total niveau. ­ Totaal niveau 7 10 17 41 59
3 Statutaire. ­ Statutair 1 0 1 100 0
Contractuel. ­ Contractueel 0 0 0 0 0
Total niveau. ­ Totaal niveau 1 0 1 100 0
4 Statutaire. ­ Statutair 2 1 3 67 33
Contractuel. ­ Contractueel 1 1 2 50 50
Total niveau. ­ Totaal niveau 3 2 5 60 40
1998 :
Statutaire. ­ Statutair 18 11 29 62 28
Contractuel. ­ Contractueel 12 21 33 36 64
Total. ­ Totaal 30 32 62 48 52
1997 + 1998 :
Statutaire. ­ Statutair 19 22 41 46 54
Contractuel. ­ Contractueel 29 33 62 47 53
Total. ­ Totaal 48 55 310 47 53

In de studie « Ken- en stuurgetallen » wordt bij de aanwerving de norm van de pariteit (50 % mannen en 50 % vrouwen) gehanteerd. Binnen het ministerie van Ambtenarenzaken kan men vrijwel spreken van een pariteit bij de aanwerving, dit zowel bij de statutaire als bij de contractuele aanwervingen. Er bestaat zelfs een klein overwicht bij de vrouwelijke kandidaten.

1.2. Cijfers inzake doorstroming in de niveaus 2+, 2, 3 en 4

1997

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Hommes
en %
­
Mannen
in %
Femmes
en %
­
Vrouwen
in %
Rang 28 0 0 0 0 0
Rang 22 2 1 3 67 33
Rang 301-30F 0 0 0 0 0
Rang 42C, 42D, 42E 0 0 0 0 0
1997 :
Total. ­ Totaal 2 1 3 67 33

1998

Rang 28 3 1 4 75 25
Rang 22 2 10 12 17 83
Rang 301-30F 7 4 11 64 36
Rang 42C, 42D, 42E 0 0 0 0 0
1998 :
Total. ­ Totaal 12 15 27 44 56
TOTAL. ­ TOTAAL 14 16 30 47 53

Bij de bevorderingen in de niveaus 2+, 2, 3 en 4 gedurende de jaren 1997 en 1998 stuiten we praktisch opnieuw op een net niet volledige pariteit. Zoals bij de aanwervingen bestaat er een klein overwicht bij de vrouwen.

1.3. Bevorderingen op niveau 1

1998

Hommes
­
Mannen
Femmes
­
Vrouwen
Total
­
Totaal
Hommes
en %
­
Mannen
in %
Femmes
en %
­
Vrouwen
in %
Rang 15-16-17 2 1 3 67 33
Rang 13 2 4 6 33 67
Total. ­ Totaal 4 5 9 44 56

Tijdens het jaar 1997 hebben er geen bevorderingen op niveau 1 plaatsgehad binnen het ministerie van Ambtenarenzaken. Voor de 9 bevorderingen naar het hoger kader (rang 13, 15, 16 en 17) tijdens 1998 is de 1/3-regel, zoals voorgesteld in de studie, zelfs voorbijgestreefd.

2. Het is inderdaad zo dat de voorgestelde streefcijfers voor het ministerie van Ambtenarenzaken niet met de realiteit overeenkomen. Door het vertrek van het Hoog Comité van toezicht eind 1997 en in navolging hiervan de aanpassingen van de personeelsformatie zouden in feite nieuwe streefcijfers moeten opgesteld worden. Er is al gesuggereerd om nieuwe cijfers op te stellen, maar de nodige expertise ontbreekt echer.