Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid

Vraag nr. 11 van mevrouw de Bethune d.d. 2 september 1999 (N.) :
Positieve acties in de federale diensten. Code van goede praktijk. Actieplannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 16 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 11).