Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-1

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 52 van de heer Dallemagne d.d. 9 september 1999 (Fr.) :
Oost-Timor. ≠ Initiatieven van de regering. ≠ Middelen om pressie uit te oefenen op IndonesiŽ.

Oost-Timor beleeft thans een hallucinant drama waarbij intimidaties, terreur en moordpartijen zijn uitgedraaid op een ware etnische zuivering. Hoewel het Indonesische leger geacht wordt de veiligheid van de bevolking van Oost-Timor te garanderen, inzonderheid krachtens de overeenkomst tussen IndonesiŽ en Portugal die op 5 mei in New York werd ondertekend, wordt steeds duidelijker dat datzelfde leger de terreurcampagne en de gedwongen verhuizing van hele bevolkingsgroepen organiseert.

IndonesiŽ, dat het al niet zo nauw nam met artikel 3 van de Overeenkomst van New York die voorzag in het handhaven van een vredes- en veiligheidsklimaat om een verkiezingsproces te kunnen garanderen dat vrij is van intimidaties en geweld, heeft zich vandaag nog opnieuw verzet tegen de komst van een internationale vredesmacht. IndonesiŽ negeert niet alleen de internationale gemeenschap maar ook de wil van de bevolking van Oost-Timor waarvan 78,5 % zich dit weekend duidelijk heeft uitgesproken voor onafhankelijkheid en dit ondanks alle bedreigingen.

Welke initiatieven denkt onze regering te nemen :

1. op bilateraal niveau

≠ Welke humanitaire spoedmaatregelen denkt u te nemen om de bevolking van Timor te helpen ?

≠ Welke initiatieven denkt onze minister van FinanciŽn te nemen op bilateraal niveau en via het IMF, wanneer hij weet dat op financieel niveau de hulp die ons land aan IndonesiŽ verleent, onder meer via leningen van Staat tot Staat, in de periode 1968-1996 in totaal 6,8 miljard Belgische frank bedroegen indien hij de omvang van de hulp die het IMF aan IndonesiŽ verleent (10 miljard dollar) kent ?

≠ Welke andere initiatieven denkt u op dit niveau te nemen ?

2. op Europees niveau

Welke initiatieven denkt u te nemen om een snelle en gemeenschappelijke reactie van de 15 lidstaten te bevorderen ?

3. op niveau van de Verenigde Naties

Is onze regering bereid steun te verlenen aan een militair ingrijpen dat de vrede en de veiligheid in Timor moet herstellen en dat door verschillende landen uit het gebied in de Stille Oceaan ten zeerste op prijs zou worden gesteld ?