Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-3

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 102 van mevrouw Thijs d.d. 5 oktober 1999 (N.) :
Verkiezingen. Elektronisch stemmen. Evaluatie.

Bij de laatste verkiezingen op 13 juni 1999 voor de Federale Kamers, de regionale parlementen en het Europees Parlement werd op ruime schaal gebruik gemaakt van het elektronisch stemmen. Klaarblijkelijk zal men geleidelijk aan verder gaan in de uitvoering zodat het elektronisch stemmen uiteindelijk het traditioneel stemmen met het potlood en de stembrief volledig zal vervangen.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Kan u meedelen welke timing voorzien is in het volledig vervangen van het traditioneel stemmen ?

2. Welke maatregelen worden in de toekomst overwogen om het elektronisch stemmen nog gebruiksvriendelijker te maken ?

3. Worden de gebruikte programma's beveiligd tegen virussen, handige programmeurs of piraten die aangestipte stemmen voor persoon X of partij X laten registreren bij persoon X of partij X ?

4. Heeft men tijdens de laatste verkiezingen kunnen merken dat het elektronisch stemmen tot gevolg heeft dat minder mensen hun stem komen uitbrengen ?

5. Werd er reeds een evaluatie gemaakt van het elektronisch stemmen na de verkiezing van 13 juni 1999 ?