Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1412 van de heer Boutmans d.d. 28 oktober 1998 (N.) :
Computerbestanden van de Staatsveiligheid.

De Staatsveiligheid heeft sinds enkele jaren een computer om haar gegevens op te slaan.

Hoeveel personen en groeperingen zijn er momenteel reeds opgeslagen in de computerbestanden van de Staatsveiligheid ?

Kan de geachte minister voor elke rubriek en deelrubriek de jaarlijkse kwantitatieve evolutie geven ?

Antwoord : De Veiligheid van de Staat beheert twee geautomatiseerde databases.

De oudste database werd ge´mplementeerd in 1980. Zij bevat enkel gegevens over personen die verwijzen naar individuele dossiers en steekkaarten. In het kader van de uitzuiveringsoperatie van bepaalde persoonlijke bestanden, die in mei 1996 van start ging, worden alle gegevens in deze oude database, die louter verwijzen naar dossiers of steekkaarten die te vernietigen zijn of aan de Algemene Rijksarchieven zullen bezorgd worden, geleidelijk aan gewist. Vermits anderzijds deze database sedert 1995 niet meer wordt aangevuld, is het aantal namen dat erin opgenomen is van 941 206 in november 1995 gedaald tot 656 202, en zal dit aantal verder afnemen.

Met dit aantal namen stemt een nog kleinere hoeveelheid dossiers en steekkaarten overeen, omdat bij de aanleg ervan de echtgenotes of echtgenoten van de houders eveneens geficheerd werden, en de vrouwen bovendien zowel onder de naam van de echtgenoot als onder de meisjesnaam.

De nieuwe database werd ge´mplementeerd in 1995 en bevat thans gegevens over 37 508 personen en over 565 onderwerpen. Een groot aantal personen kwam reeds voor in de oude database. De onderwerpen hebben betrekking op zowel groeperingen als op activiteiten, problematieken en fenomenen.

Over de jaarlijkse kwantitatieve evolutie van de geautomatiseerde bestanden nopens personen zijn geen inlichtingen beschikbaar. Het aantal onderwerpen bleef van 1995 tot nu quasi ongewijzigd.