Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 1604/12 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Aandacht voor kinderrechten in het beleid in 1998.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1604/10 aan de minister van Sociale zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 5213).

Antwoord : 1. De promotie van de rechten van het kind als dusdanig behoort niet tot de bevoegdheden van het departement van Verkeer en Infrastructuur.

Wanneer echter bij de uitwerking en toepassing van de reglementaire bepalingen binnen zijn bevoegdheid en telkenmale het kind in het bijzonder hierbij betrokken is, zorgen mijn diensten ervoor dat de bepalingen dienovereenkomstig worden nageleefd. Dit geldt eveneens voor de tariefvoorwaarden met betrekking tot de openbare diensten aangeboden door de NMBS.

2. Er werden geen specifieke middelen voorzien in de begroting van mijn departement voor de verwezenlijking van de « kindvriendelijke dimensie van het beleid » en er werden ook geen uitgaven voor gedaan.

Niettemin vestig ik de aandacht van het geachte lid op de speciale tarieven voor kinderen en jongeren, in het kader van de prestaties van openbare diesntverlening van de NMBS.

Momenteel gelden voor kinderen en jongeren de volgende tarieven:

1) gratis vervoer indien minder dan 6 jaar (maatregel toegepast door alle maatschappijen die lid zijn van de Internationale Spoorwegunie);

2) vermindering met 50 % indien tussen 6 en 12 jaar, 75 % vermindering voor deze die deel uitmaken van een groot gezin;

3) vermindering met 50 % indien tussen 13 en 25 jaar voor deze die deel uitmaken van een groot gezin;

4) mogelijkheid tot bekomen van een schooltreinkaart, die 25 % minder kost dan de gewone treinkaart;

5) mogelijkheid tot bekomen van forfaitaire vervoerbewijzen van het type Go Pass, tot de leeftijd van 25 jaar.

Het beheerscontract tussen de Staat en de NMBS waarborgt een financiėle bijdrage aan de NMBS voor het behoud van sommige van deze verminderingen (2 en 3) en gratis vervoer (1), die door de Staat werden opgelegd als prestaties van openbare dienstverlening in het kader van het binnenlands vervoer van reizigers met treinen van de gewone dienst.