Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1692/15 van mevrouw de Bethune d.d. 27 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. ≠ Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen. ≠ Toepassing en bijsturing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1692/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 5176).