Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-99

ZITTING 1998-1999

Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1692/3 van mevrouw de Bethune d.d. 27 april 1999 (N.) :
Federale adviesorganen. Evenwichtige deelname van vrouwen en mannen. Toepassing en bijsturing.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1692/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 5176).