1-270

1-270

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN VRIJDAG 30 APRIL 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Mededeling aan het Parlement.
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN EVALUATIE VAN EEN WET (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER :