Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-97

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1611 van mevrouw de Bethune d.d. 24 februari 1999 (N.) :
Verenigde Naties. ­ Vrouwelijke Belgische vertegenwoordigers in 1997 en 1998.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord bekomen op de volgende vragen :

1. Wat is het totaal aantal, respectievelijk het percentage vrouwen van de Belgische bestuurders bij de Verenigde Naties voor de jaren 1997 en 1998?

2. Hoeveel Belgische vrouwen, respectievelijk mannen waren in een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld als lid van een werkgroep of als deskundige) werkzaam bij of verbonden aan de Verenigde Naties in de jaren 1997 en 1998 ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de hierna volgende gegevens te verstrekken met betrekking tot het aantal Belgische vrouwen tewerkgesteld bij het secretariaat van de Verenigde Naties. Op basis van de officiële VN-cijfers werkten op 1 januari 1999 in totaal 76 landgenoten, waarvan 39 vrouwen, voor het VN-secretariaat :

­ 5 Belgen zijn tewerkgesteld op het niveau van bestuurder of « Director ». Één daarvan is een vrouw;

­ 45 landgenoten, waarvan 20 vrouwen, zijn tewerkgesteld op het niveau « Professional » (vergelijkbaar met de niveaus 1 en 2 van de Belgische federale administratie);

­ 24 landgenoten, waarvan 17 vrouwen, werken op het niveau « General Services » (vergelijkbaar met de niveaus 3 en 4 van de Belgische federale administratie);

­ één mannelijke Belg is werkzaam in een missie op het terrein;

­ één vrouw is aangesteld als verantwoordelijke voor het VN-informatiekantoor voor de Benelux.

Tenslotte wens ik nog te onderlijnen dat de Verenigde Naties een systeem van positieve discriminatie jegens vrouwen hebben ingevoerd en dat dus bij elke vacante betrekking uitdrukkelijk wordt vermeld dat bij gelijkwaardige kandidaturen de voorkeur zal gegeven worden aan de vrouwelijke kandidaten.