1-268

1-268

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 APRIL 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : Sprekers : de heer Hatry, de voorzitter, de heren Van Hauthem, Nothomb, (1) en (2).
WETSONTWERPEN EN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :