1-266

1-266

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 28 APRIL 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :