1-265

1-265

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 27 APRIL 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VOORSTEL VAN VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET (Inoverwegingneming) :
WETSVOORSTEL (Verwijzing naar een andere commissie) :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :