1-263

1-263

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFT :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
ONTWERP VAN VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
OVERLIJDEN VAN OUD SENATOREN :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
VOORSTEL VAN VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET (Intrekking) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP EN VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :