1-262

1-262

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 22 APRIL 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :