1-261

1-261

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 21 APRIL 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :