1-260

1-260

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 APRIL 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Raadgevend Comité voor bio-ethiek.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VERWELKOMING VAN EEN MAROKAANSE DELEGATIE :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
WETSONTWERP (Bespreking) :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
WENSEN VAN DE VOORZITTER :