1-259

1-259

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 1 APRIL 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :