Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen

Vraag nr. 1606/7 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1606/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4970).

Antwoord : In antwoord op haar vraag, heb ik de eer het geachte lid mede te delen dat wat de rekrutering van vreemdelingen bij de administratie der Pensioenen betreft, het antwoord dient te worden verstrekt door de minister van FinanciŽn, aangezien de administratie der Pensioenen administratief onder zijn bevoegdheid valt.