Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting

Vraag nr. 1600/5 van mevrouw de Bethune d.d. 16 februari 1999 (N.) :
Samenwerking met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1998.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1600/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4969).

Antwoord : Aangezien mijn diensten vallen onder de administratieve diensten van FinanciŽn verwijs ik naar het antwoord van de minister van FinanciŽn op deze parlementaire vraag.