Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 1606/1 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1606/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4970).

Antwoord : 1. Het geachte lid weet beslist wel ­ zoals onder meer vermeld in mijn antwoord op haar vraag van 29 maart 1996 ­ dat de aanwerving van statutaire ambtenaren in mijn diensten via het Vast Wervingssecretariaat verloopt. Ook de indienstneming van contractuelen is, behoudens uitzonderingen, afhankelijk van hun welslagen voor een vergelijkend wervingsexamen of een selectietest die eveneens door het VWS wordt georganiseerd. Ik zie niet in welke bijzondere initiativen op dat gebied dienen te worden genomen.

2. Wat dit punt betreft, ben ik zo vrij het geachte lid te verwijzen naar het antwoord dat op haar vraag van 29 maart werd verstrekt.

3. Toestand van het personeel van mijn departement :

31 décembre 1997
­
31 december 1997
Belges
­
Belgen
UE
­
EU
Non-UE
­
Niet-EU
1. Statutaires. ­ Vast
Niveau 1 28 (100 %) ­ ­
Niveau 2+ 7 (100 %) ­ ­
Niveau 2 20 (100 %) ­ ­
Niveau 3 12 (100 %) ­ ­
Niveau 4 9 (100 %) ­ ­
2. Contractuels. ­ Contractuelen
Niveau 1 7 (100 %) ­ ­
Niveau 2+ 2 (100 %) ­ ­
Niveau 2 5 (100 %) ­ ­
Niveau 3 1 (100 %) ­ ­
Niveau 4 1 (100 %) ­ ­
3. Auxiliaires. ­ Hulppersoneel
Niveau 4 16 (52 %) 15 (48 %) ­
31 décembre 1998
­
31 december 1998
Belges
­
Belgen
UE
­
EU
Non-UE
­
Niet-EU
1. Statutaires. ­ Vast
Niveau 1 28 (100 %) ­ ­
Niveau 2+ 6 (100 %) ­ ­
Niveau 2 21 (100 %) ­ ­
Niveau 3 11 (100 %) ­ ­
Niveau 4 9 (100 %) ­ ­
2. Contractuels. ­ Contractuelen
Niveau 1 8 (100 %) ­ ­
Niveau 2+ 2 (100 %) ­ ­
Niveau 2 2 (100 %) ­ ­
Niveau 3 2 (100 %) ­ ­
Niveau 4 1 (100 %) ­ ­
3. Auxiliaires. ­ Hulppersoneel
Niveau 4 19 (61 %) 13 (39 %) ­