Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Vraag nr. 1603/11 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1998.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1603/2 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4969).