Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-95

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1605 van mevrouw de Bethune d.d. 17 februari 1999 (N.) :
Gerechtsdeurwaarderambt. ≠ Benoeming van vrouwen.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Bestaan er officiŽle, naar geslacht opgesplitste cijfers over het aantal gerechtsdeurwaarders, respectievelijk kandidaat-gerechtsdeurwaarders in BelgiŽ ?

2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen hebben zich in 1996, 1997 en 1998 effectief kandidaat gesteld voor het ambt van gerechtsdeurwaarder ?

3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen werden 1996, 1997 en 1998 benoemd tot gerechtsdeurwaarder ?

4. Wat zijn de beleidsintenties van de geachte minister terzake ?