1-255

1-255

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 MAART 1999


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Bespreking) :