1-253

1-253

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 11 MAART 1999


HULDEBETOON


INHOUDSOPGAVE :

HULDEBETOON AAN DE HEER OLIVIER VOOR ZIJN VIJFENTWINTIGJARIG AMBTSJUBILEUM, EVENALS AAN MEVROUW MAYENCE-GOOSSENS EN AAN DE HEREN LALLEMAND EN BUSQUIN NAAR AANLEIDING VAN HUN TWINTIGJARIG AMBTSJUBILEUM :