1-252

1-252

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 MAART 1999


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Bestrijding van de mensenhandel.
  4. Instituut voor de nationale rekeningen.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
AANWIJZING VAN DESKUNDIGEN DOOR DE SENAAT BIJ DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIE (Stemming) :